Partikkeltelling

Automatisert partikkeltelling som angir antall faste partikler i forskjellige størrelser i oljen. Analysen anvendes i hovedregel for hydraulikkoljer, og sier noe om hvor forurenset oljen er.

Sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008 av Det Norske Veritas

©Norsk Oljelaboratorium AS