Syretall
Syretallet er en betegnelse på hvor mye syre eller syreliknende substanser som finnes i oljen. En økning av syretall bør holdes under oppsikt og kan indikere at oljen oksideres og danner syrer.

Sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008 av Det Norske Veritas

©Norsk Oljelaboratorium AS