Vanninnhold i ppm

For å bestemme vanninnhold ned til 1 ppm, benyttes en coulometrisk Karl-Fisher titrering. I enkelte systemer kan små mengder vann føre til korrosjon. Etter som vanninnholdet øker vil oljen oksidere og miste flere viktige egenskaper, som i verste fall kan føre til havari.

Sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 av DNV

©Norsk Oljelaboratorium AS