Viskositet

Viskositet er et mål for ”seighet” av en væske. En reduksjon av viskositeten kan tyde på drivstoff-fortynning, at viskositetsforbedrende tilsetningsstoffer er brutt ned eller at systemet er etterfylt med tynnere olje. Øker derimot viskositeten kan det indikere forurensning av sot eller ”smuss”, forurensning av vann som danner emulsjon eller system etterfylt med tykkere olje. Tetthet er et mål på egenvekt og er en viktig analyse for f.eks store skip pga lasteevne. Viskositetsindeks sier noe om hvordan oljens viskositet endres med temperatur. Høy viskositetsindeks indikerer at oljens viskositet endres lite med endret temperatur.

Sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2008 av Det Norske Veritas

©Norsk Oljelaboratorium AS