Prøvetakingskoffert Antall:
20 prøvetakingsflasker (50 ml), pumpe, slange, tapetkniv og konvolutter.
Prøveflaske 50ml Antall:
For smøreoljeprøver
Gratis ved innsendelse av prøver til Norsk Oljelaboratorium.
Prøveflaske 125ml Antall:
For hydraulikkoljer og kjølevann.
Gratis ved innsendelse av prøver til Norsk Oljelaboratorium.
Prøveflaske 500ml Antall:
For hydraulikkoljer og kjølevann.
Gratis ved innsendelse av prøver til Norsk Oljelaboratorium.
Prøveflaske 1000ml Antall:
For hydraulikkoljer og kjølevann.
Gratis ved innsendelse av prøver til Norsk Oljelaboratorium.
Trafoflaske Antall:
Gratis ved innsendelse av prøver til Norsk Oljelaboratorium.
Pumpe Antall:
For pumping av oljeprøver.
Slange Meter:
For pumping av olje med plastslange.
Konvolutter Antall:
For innsending av prøver. Med tilhørende ferdigtrykte adresselapper. Kan sendes fraktfritt i Norge.
Skjema for oljeanalyser
Første gang det sendes inn en oljeprøver på en komponent ser vi gjerne at det sendes med en analysebestillingsblankett. Denne vil gi oss mer utfyllende informasjon om komponenten og dermed gi oss ett bedre grunnlag for å vurdere resultatene på prøven. Åpne pdf skjema med knappene over.